wedstrijdreglement

-art1; Wedstrijd inschrijving tot 1uur30minuten voor het begin van de wedstrijd.

-art2;Er wordt gevist met één vaste hengel van max.lengte 10m.

       dwars vissen is toegestaan met max.3hengeldelen (top einde inbegrepen) tot uiteinde visplaats.

art3; Wanneer men zijn plaats verlaat moeten hengels altijd uit het water.

art4; Te laatkomers mogen niet meer voederen.

art5; De tweede helft mag er max 1kg nat voeder gebruikt worden.

art6; Het voeder wordt beperkt tot 2kg nat voeder + 500gram korrels van de club.

       Het is toegelaten per wedstrijd 50gram pallets of baits enkel aan de haak te gebruiken op een wedstrijd.

       Gekleurde maden, vers de vase-tubifex, bloed en pieren onder elke vorm is verboden.

       Bijvoederen; enkel maden, casters, samen 1L max en ongemalen granen.

       Aan de haak alles toegelaten.

       1ste signaal = voederen, gevolgd door lijnen uit het water

       2de signaal = vissen

       3de signaal = einde eerste helft

       4de signaal = begin tweede helft bijvoederen en schieten toegestaan

       5de signaal = einde wedstrijd gevolgd door weging van de vangst

art7; Het inschrijvingsgeld per wedstrijd bedraagt €6.5 , prijsdeling 1 op2.

art8; Iedere deelnemer is verplicht bij controle zijn visbak te openen, bij fraude directe uitsluiting.

art9; Het is verplicht met 2 leefnetten van minstens 2.50m te beginnen en de vis te verdelen

       max 20kg per net, overgewicht telt niet mee.

art10; een vis gehaakt voor het eindsignaal aan uw eigen lijn telt mee.

         Tijden het drillen vis op uw eigen plek houden indien mogelijk !!!!!

         dus rekkers voldoende aanspannen.

art11; Het onthaken van de vis moet gebeuren in een emmer gevuld met voldoende water.

art12; Gevangen vis dient onmiddelijk in de leefnet gezet te worden voor men terug mag vissen.

art13; Gevangen vis mag niet worden teruggezet voor het einde van de wedstrijd.

art14; De plaats in het dagklassement word bepaald door het zuiver gevangen gewicht.

         Bij gelijk gewicht telt het laagste plaatsnummer.

art15; Indien er minder vis is gevangen dan het aantal prijzen voorzien worden ze verloot aan de vissers zonder vis.

art16; Een half uur na het bekend maken van de uitslag worden geen klachten meer aanvaard.

art17; Vissen met de voeder korf aan de hengel is verboden.

         (enkel toegelaten op wedstrijden vast/picker)

art18; Het club kampioenschap bestaat uit 8 wedstrijden, het eindklassement wordt op gemaakt aan de hand van de wedstrijd uitslagen.

         De 6 beste wedstrijden komen in aanmerking voor het eindklassement.

         De titel van algemeen kampioen gaat over de 6 beste uitslagen.

         Het inschrijvingsgeld wordt besteed aan prijzen voor het eindklassement.

         Men moet minstens 3 wedstrijden gevist hebben wil men in aanmerking komen voor een prijs in het eindklassement.

art19; Parkeren van voetuigen dient te gebeuren aan de zijde van het viswater en niet achter de genummerde plaatsen

         dit om overlast te vermijden.

         De oprit en ingangsweg naar de kantinne vrijhouden.

art20; Door deelname verklaart men zich akkoord met het reglement.